اخبار مهمنماگر های بازار مسکن

افزايش قيمت وام مسكن در فرا بورس

امروز دوشنبه قيمت وام مسكن در فرا بورس افزايش يافت به طوري كه قيمت هر برگ اوراق تسهيلات مسكن ارديبهشت ۹۶ با يك درصد رشد به ۷۵ هزارو ۸۵۰ تومان و قيمت هربرگ اوراق تسهيلات مسكن اسفند ۹۵ با ۱.۳ درصد افزايش به ۷۵ هزارو ۸۰۰ تومان رسيد.

در زير فهرست كامل قيمت هر برگ اوراق تسهيلات مسكن را در مبادلات امروز دوشنبه مشاهده مي كنيد

نماد نام قيمت تغيير(ريال) تغيير( درصد)
تسه۹۳۰۹ امتيازتسهيلات مسكن آذرماه ۹۳ ۷۲۳,۳۰۹ ۳۷۸۲ ۰.۵۳
تسه۹۴۰۳ امتياز تسهيلات مسكن خرداد ۹۴ ۷۲۵,۶۱۲ ۹۶۶۹ ۱.۳۵
تسه۹۴۰۴ امتياز تسهيلات مسكن تير۹۴ ۷۳۸,۵۰۷ -۸۹ -۰.۰۱
تسه۹۳۱۰ امتياز تسهيلات مسكن دي ماه۹۳ ۷۴۰,۱۹۲ ۸۰۴۴ ۱.۱
تسه۹۴۰۵ امتياز تسهيلات مسكن مرداد۹۴ ۷۴۲,۳۳۳ ۳۶۸۱ ۰.۵
تسه۹۳۱۱ امتياز تسهيلات مسكن بهمنماه ۹۳ ۷۴۴,۶۵۲ ۱۰۷۱۸ ۱.۴۶
تسه۹۴۰۷ امتياز تسهيلات مسكن مهرماه ۹۴ ۷۴۵,۶۲۹ ۱۳۱۳۹ ۱.۷۹
تسه۹۳۱۲ امتياز تسهيلات مسكن اسفند ۹۳ ۷۴۷,۸۴۶ ۱۴۳۰۷ ۱.۹۵
تسه۹۵۱۱ امتياز تسهيلات مسکن بهمن ماه۹۵ ۷۴۸,۷۱۱ ۳۴۹۷ ۰.۴۷
تسه۹۴۱۲ امتيازتسهيلات مسكن اسفندماه۹۴ ۷۴۹,۶۷۷ ۵۲۹۵ ۰.۷۱
تسه۹۴۱۰ امتيازتسهيلات مسكن دي ماه۹۴ ۷۴۹,۷۳۰ ۳۷۶۸ ۰.۵۱
تسه۹۴۰۸ امتيازتسهيلات مسكن آبان ماه ۹۴ ۷۵۲,۶۹۸ ۷۹۳۹ ۱.۰۷
تسه۹۴۰۶ امتياز تسهيلات مسكن شهريور۹۴ ۷۵۳,۳۱۰ ۱۰۶۲۱ ۱.۴۳
تسه۹۴۱۱ امتيازتسهيلات مسكن بهمن ماه۹۴ ۷۵۳,۸۳۵ ۱۴۱۵۳ ۱.۹۱
تسه۹۴۰۹ امتيازتسهيلات مسكن آذرماه ۹۴ ۷۵۴,۰۱۴ ۸۱۶۸ ۱.۱
تسه۹۵۰۴ امتياز تسهيلات مسكن تير ماه ۹۵ ۷۵۴,۳۹۹ ۸۴۶۵ ۱.۱۳
تسه۹۵۰۶ امتياز تسهيلات مسكن شهريور ۹۵ ۷۵۴,۵۸۷ ۸۲۷۶ ۱.۱۱
تسه۹۵۰۸ امتياز تسهيلات مسكن آبانماه ۹۵ ۷۵۴,۷۰۹ ۶۹۲۷ ۰.۹۳
تسه۹۵۰۲ امتياز تسهيلات مسكن ارديبهشت۹۵ ۷۵۵,۴۴۵ ۱۰۹۷۶ ۱.۴۷
تسه۹۵۰۳ امتياز تسهيلات مسكن خرداد ۹۵ ۷۵۵,۴۷۷ ۸۰۰۵ ۱.۰۷
تسه۹۵۰۷ امتياز تسهيلات مسكن مهر ۹۵ ۷۵۵,۵۰۵ ۸۰۴۵ ۱.۰۸
تسه۹۵۰۵ امتياز تسهيلات مسكن مردادماه۹۵ ۷۵۶,۱۶۷ ۶۸۵۶ ۰.۹۱
تسه۹۵۱۰ امتياز تسهيلات مسكن دي ماه ۹۵ ۷۵۶,۴۵۰ ۷۹۴۳ ۱.۰۶
تسه۹۵۰۹ امتياز تسهيلات مسكن آذرماه ۹۵ ۷۵۷,۷۳۵ ۹۵۶۲ ۱.۲۸
تسه۹۵۱۲ امتياز تسهيلات مسکن اسفندماه۹۵ ۷۵۸,۱۱۹ ۹۵۷۴ ۱.۲۸
تسه۹۶۰۱ امتياز تسهيلات مسکن فروردين۹۶ ۷۵۸,۱۷۱ ۶۷۹۷ ۰.۹
تسه۹۶۰۲ امتياز تسهيلات مسکن ارديبهشت۹۶ ۷۵۸,۴۹۶ ۷۵۹۷ ۱.۰۱
تسه۹۵۰۱ امتياز تسهيلات مسكن فروردين۹۵ ۷۶۰,۶۰۹ ۱۶۶۹۷ ۲.۲۴

 

برچسب ها
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *