نماگر های بازار پول

جدول آخرين قيمت اوراق مشاركت،صكوك و اسناد خزانه

نماد نام شرکت قیمت تغییر درصد
اجاد۱ اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ ۹۷۵۰۸۴ ۸۶ ۰.۰۱
اخزا۲ اسناد خزانه اسلامی۹۵۰۶۲۱ ۹۹۶۰۱۲ ۰ ۰
اخزا۳ اسناد خزانه اسلامی۹۵۰۷۲۱ ۹۹۳۷۲۰ ۰ ۰
اخزا۴ اسناد خزانه اسلامی۹۵۰۸۲۱ ۹۸۴۵۳۴ -۲۵۴ -۰.۰۳
اخزا۵ اسناد خزانه اسلامی۹۵۰۹۰۹ ۹۷۳۵۴۵ ۳۹۲ ۰.۰۴
اخزا۶ اسناد خزانه اسلامی۹۵۱۲۲۵ ۹۱۸۴۸۱ ۸۳ ۰.۰۱
اخزا۷ اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۰۲ ۸۵۹۹۹۰ -۶۶۶ -۰.۰۸
اخزا۸ اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۲۳ ۸۴۹۳۲۲ -۴۷۱۶ -۰.۵۵
تبریز۹۷ مشارکت قطار شهری تبریز۹۷۱۲۱۸ ۱۱۰۰۰۰۰ ۰ ۰
ثروتم صندوق س. ثروت آفرین پارسیان ۱۳۳۵۴ -۱۲۱ -۰.۹
جوپار۹۹ اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲ ۱۰۷۵۰۰۰ ۰ ۰
دزفول %مشارکت قائم دزفول سه ماهه ۲۰ ۱۰۰۵۲۳۱ ۰ ۰
رایان مشارکت رایان سایپا ۳ ماهه ۲۲% ۱۰۸۰۰۰۹ ۱۲۴۰۹ ۱.۱۶
رهن۹۷۰۴ اوراق رهنی بانک مسکن ۹۷۰۴۱۳ ۱۰۰۰۰۰۰ ۰ ۰
سکرد۹۸ مشارکت سیمان کردستان۹۸۰۲۱۹ ۱۰۷۲۳۹۴ ۰ ۰
صامیا اجاره پتروامیدآسیا۳ماهه۲۰درصد ۱۰۱۱۳۵۶ ۶۷۶۰ ۰.۶۷
صایان۱ اجاره رایان سه ماهه ۲۰ درصد ۱۰۲۵۰۰۰ ۰ ۰
صایتل اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد ۱۰۲۰۶۲۳ -۲۸۷۶ -۰.۲۸
صایتل۲ اجاره رایتل۲- سه ماهه ۲۲ درصد ۱۰۷۱۴۲۲ -۱۲۸۳ -۰.۱۲
صایند صندوق س. گنجینه آینده روشن ۱۳۴۴۷ ۱ ۰.۰۱
صبصیر اوراق اجاره قائدبصیر ۳ماهه ۲۰% ۱۰۱۸۰۰۰ ۰ ۰
صبوتا اجاره بوتان سه ماهه ۲۰درصد ۱۰۰۱۰۰۰ ۰ ۰
صپارس اجاره پارس سه ماهه ۲۰ درصد ۱۰۰۰۰۰۰ ۰ ۰
صچاد اجاره چادرملو سه ماهه ۲۰ درصد ۱۰۱۰۰۰۰ ۰ ۰
صخابر اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران ۱۰۴۸۹۲۳ ۶۸۹۸ ۰.۶۶
صدانا اجاره پترو ریگ سه ماهه ۲۰ درصد ۱۰۱۵۰۰۰ ۰ ۰
صدانا۹۸ اجاره دانا پتروریگ کیش ۱۳۹۴ ۱۰۷۰۰۰۰ ۰ ۰
صشرق۹۹ مرابحه سیمان شرق ۹۹۰۱۰۹ ۱۰۹۳۷۳۵ ۰ ۰
صغرب ص.س.زمین وساختمان مسکن شمالغرب ۱۱۴۸۸ ۸۲ ۰.۷۲
صکاشی اجاره کاشی پرسپولیس یزد۳ماهه۲۰ ۱۰۰۰۰۰۳ ۰ ۰
صمپنا۲ اجاره مپنا (۲) سه ماهه ۲۰ درصد ۱۰۰۳۶۰۲ ۱۰۲ ۰.۰۱
صمگا مرابحه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد ۱۰۴۴۳۹۴ ۳۵ ۰
فولاد۹۷ مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ ۱۰۰۹۹۶۴ -۵۱۶۶ -۰.۵۱
قم۹۷۱ شهرداری قم ۱۳۹۴-آرمان ۱۰۴۰۰۰۰ ۰ ۰
قم۹۷۲ شهرداری قم ۱۳۹۴- سپهر ۱۰۳۵۲۳۴ ۰ ۰
قم۹۷۳ شهرداری قم۱۳۹۴-لوتوس پارسیان ۱۰۱۰۰۰۰ ۰ ۰
کاریس صندوق سرمایهگذاری کاریس-سهام ۱۰۸۶۲ ۰ ۰
گردش۹۵ گواهی سپرده عام گردشگری۹۵۱۲۰۱ ۱۰۰۰۰۰۸ -۵۳۹ -۰.۰۵
گردش۹۵۲ گواهی سپرده عام گردشگری۹۵۱۲۱۵ ۱۰۰۰۰۹۶ -۹۳۳ -۰.۰۹
گلگهر۱ اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰% ۱۰۰۳۲۲۶ -۶۴۳ -۰.۰۶
گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید ۱۱۷۷ ۴۰ ۳.۵۲
لوتوس۹۹ اجاره لوتوس پارسیان۹۹۰۷۱۷ ۱۰۰۰۰۰۰ ۰ ۰
ماهان۹۹ اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳ ۱۰۶۲۹۵۸ -۳۰۴۸ -۰.۲۹
مجد۲ مشارکت مجد سه ماهه ۲۰ درصد ۱۰۰۰۰۰۰ ۰ ۰
مراز۱ مشارکت شیراز سه ماهه ۲۰ درصد ۱۰۰۰۴۶۴ ۰ ۰
مشهد۹۶۱۲ مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲ ۱۰۰۶۳۰۵ -۹۰۲ -۰.۰۹
مشهد۹۷۱ مشارکت شهرداری مشهد۱۳۹۴-آرمان ۱۰۴۹۰۰۰ -۹۰۶ -۰.۰۹
مشهد۹۷۲ شهرداری مشهد ۱۳۹۴-ارگ هومن ۱۰۲۷۰۲۹ -۱۵۴۱ -۰.۱۵
مشهد۹۷۳ شهرداری مشهد۱۳۹۴-لوتوس پارسیان ۱۰۳۷۰۰۰ ۰ ۰
ومدکو۱ مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد ۱۰۱۲۵۵۳ -۴۵۷۵ -۰.۴۵
ومدکو۲ اوراق مشارکت میدکو ماهانه %۲۰ ۱۰۱۶۰۸۹ -۷۲۱۵ -۰.۷۱
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *