نماگر های بازار پول

حکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌ها

لاقتصاد > تجاری – مالی – لایحه دریافت اطلاعات از شرکت‌های شبه‌دولتی در مجلس تصویب شد. این لایحه پس از آنکه ۱۹هزار شرکت شبه‌دولتی حاضر به ارائه اطلاعاتشان به بورس نشدند ضمانت اجرایی لازم برای دریافت اطلاعات اقتصادی شرکت‌های شبه‌دولتی را فراهم می‌کند.

به گزارش همشهري، تاكنون ۴وزير براي ارائه فهرست شركت‌هاي شبه‌دولتي زير مجموعه‌شان به مجلس فراخوانده شده‌اند.
بيش از ۸۵۰صفحه مكاتبه با مديران اصلي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي شبه‌دولتي انجام شده و فراخوان‌هاي مختلفي براي انتشار عملكرد اقتصادي اين شركت‌ها به چاپ رسيده است اما هيچ‌كدام از اينها كارساز نبوده و هيچ شركت شبه‌دولتي تاكنون يك خط گزارش نداده است.

هم‌اكنون ۱۹هزار شركت شبه‌دولتي در اقتصاد ايران فعال هستند كه گزارشي از عملكرد اقتصادي آنها وجود ندارد و در عين حال برخي از اقتصاددان‌ها رقم ماليات‌هايي كه آنها پرداخت نمي‌كنند را بالغ بر ۲۰ميليارد دلار برآورد كرده‌اند.

در چنين شرايطي ديروز با استناد به اصلاحيه ماده۶ قانون اصل۴۴ لايحه‌اي درصحن علني به تصويب رسيد كه شركت‌هاي متخلف كه اطلاعات اقتصادي‌شان را از طريق سامانه اطلاعات ناشران (كدال) منتشر نكنند شامل جرايم مالي و همچنين مسدودشدن حساب‌هاي مالي مي‌شوند.

در اين لايحه همچنين از حسابرس‌ها و بازرس‌هاي قانوني خواسته شده است اجراي مفاد قانوني را در اين شركت‌ها بررسي و در گزارش خود ذكر كنند و در عين حال به مجمع عمومي شركت گزارش بدهند.

روزنامه همشهري درباره جزئيات اين لايحه با محمدرضا پورابراهيمي كه قبلا وزراي نفت، صنعت، رفاه و دفاع را براي ارائه توضيحات در اين‌باره به مجلس خوانده بود و از مدافعان اصلي اين طرح در كنار حميدرضا فولادگر و احمد توكلي بود، گفت‌وگو كرده است.

  • قانون شفاف‌سازي‌ عملكرد اقتصادي شركت‌هاي شبه‌دولتي چيست؟

اين قانون در واقع ضمانت‌هاي اجرايي لازم براي قانون اصلاح بند۶ اصل۴۴ را فراهم مي‌كند.
براساس اصلاحيه ماده۶ قانون اصل۴۴ كه براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري تهيه و در مجلس تصويب شده است، شركت‌هاي شبه‌دولتي موظفند اطلاعات اقتصادي‌شان را ارائه كنند و اكنون با تصويب قانون جديد ضمانت‌هاي اجرايي لازم براي دريافت گزارش اقتصادي اين شركت‌ها فراهم شد چرا كه مجازات‌هايي ازجمله مسدود شدن حساب‌ها و جرايم نقدي درنظر گرفته شد.

  • اين ضمانت‌هاي اجرايي از چه طريق فراهم مي‌شود؟

در بند۵ ماده۶ قانون اصل۴۴ عبارت شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كه در مالكيت مستقيم و غيرمستقيم اشخاص حقوقي هستند جايگزين عبارت «شركت‌ها و بنگاه‌‌هاي اقتصادي متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد» شد. در عين حال يك متن به انتهاي بند۵ الحاق شد. براساس اين بند اشخاص حقوقي موضوع اين بند موظفند صورت‌هاي مالي تلفيقي شركت‌ها و بنگاه‌هاي مشمول خود در اين بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ارائه كنند.همچنين به انتهاي تبصره۳ بند۵ متن ديگري الحاق شد.

  • در تبصره۳ چه مجازات‌هايي درنظر گرفته شده است؟

براساس اين تبصره مرجع ثبت شركت‌ها مكلف است امور ثبتي مربوط به شركت‌هايي كه موضوع بند۵ ماده۶ قانون اصل۴۴ هستند را درصورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطاي مجوز توسط سازمان بورس صرفا بعد از ارائه گزارش‌هاي مالي حسابرسي شده توسط اشخاص حقوقي موضوع اين بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مكلف به انتشار اين اطلاعات است.

  • آيا اين اطلاعات براي عموم منتشرخواهد شد؟

نحوه و سطح دسترسي عموم به اطلاعات شركت‌ها با رعايت ساير مواد اين قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر‌ ماه۸۴ انجام مي‌شود. همچنين درصورت تخلف از اجراي اين بند با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك‌ها و مؤسسه‌هاي غيربانكي موظفند حساب‌هاي بانكي اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي مشمول اين بند اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود كنند.

  • سازمان بورس در اين قانون چه اختياراتي دارد؟

سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌تواند بابت اجراي تكاليف مندرج در اين بند، با تصويب شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار به‌صورت درصدي از سرمايه ثبتي بنگاه و شركت، تا سقف ۱۰۰ميليون ريال، كارمزدي را از هر بنگاه و يا شخص حقوقي مشمول، در هر سال دريافت كند.

  • اگر مديران تخلف كنند چه خواهد شد؟

درصورتي كه مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند از اجراي تكاليف قانوني تخلف كنند، پس از صدور اخطار و تعيين مهلت يك‌ماهه براي ارائه اطلاعات و مدارك، به پرداخت جريمه نقدي از ۱۰۰‌ميليون ريال تا يك ميليارد ريال محكوم مي‌شوند. سقف كارمزد جرايم نقدي هر سه سال يك‌بار متناسب با نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي تعيين مي‌شود.

  • تغييرات ماده۶ قانون اصل۴۴ شامل چه مواردي است؟

در بند يك عبارت اشخاص حقوقي مؤسسات و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي موضوع ماده۵ قانون محاسبات عمومي، نهاد‌هاي نظامي و انتظامي كشور، سازمان‌ها و مؤسسه‌هاي خيريه، نهاد‌ها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه، كليه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري نظير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و وابسته به دستگاه‌هايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي جايگزين عبارت «مؤسسات و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي موضوع ماده۵ قانون محاسبات عمومي» و عبارت اشخاص جايگزين عبارت «مؤسسات و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي موضوع ماده۵ قانون محاسبات عمومي و عبارت» شد.

همچنين در ادامه اين تغييرات در بند۲ اين ماده اشخاص حقوقي بند يك اين ماده جايگزين عبارت مؤسسات و نهاد‌هاي عمومي دولتي موضوع ماده۵ قانون محاسبات عمومي شد.

  • چه مواردي در اين بند از قانون تغيير كرده است؟

براساس اصلاحيه كه انجام شده است ۲تبصره به بند۲ اين ماده اضافه شد كه براساس اين تبصره اشخاص حقوقي بند يك اين ماده و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها نمي‌توانند به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم سهام كنترلي شركت كنترل‌كننده در بازار را در اختيار داشته باشند.

  • چه كسي بر اجراي درست اين تبصره نظارت مي‌كند؟

شوراي رقابت. در عين حال اجراي مفاد اين حكم درخصوص شركت‌ها و نهاد‌هاي مالي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگي سازمان بورس انجام مي‌شود.

  • و اما تبصره دوم …؟

براساس تبصره دومي كه به بند۲ الحاق شد بنگاه‌ها و شركت‌هاي ارائه‌كننده كالاها و خدمات عمومي كه در راستاي وظيفه اصلي مؤسسه و نهاد عمومي غيردولتي موضوع ماده۵ قانون محاسبات عمومي ايجاد شده‌اند و صرفا در حدود همان كالا و خدمات عمومي فعاليت مي‌كنند به‌صورت موردي و با تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي از شمول اين بند مستثني هستند. فهرست اين بنگاه‌ها هرشش‌ماه يك‌بار توسط وزارت مزبور در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اعلان عمومي مي‌شود.

[quote font=”tahoma” font_size=”9″ bgcolor=”#” color=”#” bcolor=”#” arrow=”no”]حکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌ها[/quote] [graphs height=”10″ strips=”true”]حکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌هاحکم آخر مجلس برای نیمه پنهان شبه‌دولتی‌ها[/graphs] [table class=”5″]
نام بورس ارزش درمان راه حل مریخ
باید John jsmith@gmail.com $۵۰.۰۰ http://www.jsmith.com
Bach Frank fbach@yahoo.com $۵۰.۰۰ http://www.frank.com
Doe Jason jdoe@hotmail.com $۱۰۰.۰۰ http://www.jdoe.com
Conway Tim tconway@earthlink.net $۵۰.۰۰ http://www.tway.com
[/table]
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *