اخبار مهمخودرو سازي

خودرو ساز ها اختيار بورس را در دست گرفتند

از ابتداي سال تاكنون 552 ميليارد تومان از سهام شركت هاي خودرو ساز مبادله شده است

  شركت هاي خودرو ساز با مبادله ۵۵۲ ميليارد تومان از معاملات،در صدر پر طرفدار ترين سهام بورس در سال ۹۶ ايستاند.

به گزارش بورسك،همچون سنت دو سال گذشته سهام شركت هاي خودرو ساز همزمان با آغاز بهار در صدر تقاضاي سهامداران قرار گرفت.پارسال هم وقتي خبر هايي در مورد انعقاد قرارداد هاي تجاري اين شركت ها منعقد شد سهام شركت هاي خودرو ساز در صدر تقاضاي سهامداران قرار گرفت اما بعدا معلوم شد كه خبر هاي منتشر شده فقط جنبه تبليغاتي براي ارزشمند تر كردن سهام اين شركت ها داشته است.از زمان انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيس جمهوري بازي با سهام شركت هاي خودرو ساز در بورس بيشتر شده و در طول سه سال گذشته سهام اين شركت ها بخش زيادي از معاملات را به خود اختصاص داده اند.

در دولت قبل عمده تمركز سهامداران بر روي سهام شركت هاي توليد كننده محصولات پتروشيمي بود اما با توجه به اينكه سهامداران سهام شركت هاي خودرو ساز را منتسب به مديران دولت حسن روحاني مي دانند بدون در نظر گرفتن تحليل هاي بنيادي بخش زيادي از سبد سهام خود را به شركت هاي خودرو ساز اختصاص داده اند.

از نظر بنيادي حاشيه سود شركت هاي خودرو ساز كمتر از ۵ درصد است اما حاشيه سود صنعت پتروشيمي بيش از ۷۰  درصد برآورد مي شود اما با وجود اين بخش عمده معاملات از سال قبل تاكنون به سهام شركت هاي خودرو ساز در بورس اختصاص يافته است.

اطلاعات آماري نشان مي دهد كه دولت خود از طريق شركت هاي اقماري سهامدار شركت هاي خودرو ساز است و كنترل و مديريت شركت هاي خودرو ساز به طور كل در اختيار دولت است به گمان تحليل گران اين موضوع، اصلي ترين عامل جذابيت براي سهامداران است.

مبادله ۵۵۲ ميليارد تومان سهام

اطلاعات آماري از وضع عملكرد سهام شركت هاي مبادله شده در سال ۹۶ نشان مي دهد كه از ابتداي سال تاكنون از ۳۷۰۰ ميليارد تومان سهام دادو ستد شده ۵۵۲ ميليارد تومان به  سهام شركت هاي خودرو ساز اختصاص يافته است و اين صنعت به لحاظ بيشترين ميزان معاملات در صدر بازار سهام قرار گرفته است. سهامداران در اين مدت نزديك به ۴ ميليارد سهم از شركت هاي خودرو ساز را خريده اند، اين مقدار تقريبا يك ششم از كل معاملات بورس است.

در مقابل ارزش معاملات صنعت بانكداري به پايين ترين حد خود در طول سال هاي گذشته رسيده و در اين مدت فقط ۷۲ ميليارد تومان از سهام آنها دادو ستد شده است.

بعد از شركت هاي خودرو ساز شركت هاي حاضر در گروه محصولات شيميايي در رتبه دوم پرطرفدار ترين سهام بورس قرار گرفته اند. سهامداران از اول سال ۹۶ تاكنون ۳۸۰ ميليارد تومان از سهام شركت هاي اين گروه را دادو ستد كرده اند. در اين مدت جمعا ۲ ميليارد سهم شركت هاي اين گروه خريداري شده است. پس از گروه محصولات شيميايي  گروه استخراج نفت ؛فلزات اساسي و رايانه از اصلي ترين گروه هاي بازار بوده اند كه بخش عمده معاملات را به خود  اختصاص داده اند.

در اين مدت ۳۰۱ ميليارد تومان از سهام شركت هاي حاضر در گروه استخراج نفت و ۲۳۴  ميليارد تومان در گروه فلزات  اساسي و رايانه مبادله شده است.

سهامداران همچنين در اين مدت ۱۵۰ ميليارد تومان از سهام مخابرات و ۱۳۰ ميليارد تومان از سهام بيمه ها را خريده اند.

به اين ترتيب اين ۷ صنعت جمعا ۵۳ درصد از كل معاملات بورس را در سال ۹۶ به خود اختصاص داده اند.

بهبود وضع سود آوري

اطلاعات رسمي منتشر شده از سوي بورس تهران همچنين نشان مي دهد كه درآمد شركت هاي بورس در حال بهبود است به طوري كه از ابتداي سال تاكنون سود ۱۱ شركت رشد و پيش بيني سود ۲۸۹ شركت تغيير نكرده است اين در حالي است كه آذر ماه سال ۱۳۹۳ تا بهمن ماه پارسال درآمد شركت هاي بورس مدام در حال كاهش بود به طوري كه جمع پيش بيني سود شركت هاي بورس كه در آذر ماه سال ۱۳۹۳ به ۸۹ هزارو ۵۰۰ ميليارد تومان رسيده بود در بهمن ماه پارسال تا مرز ۴۰ هزار واحد تنزل كرد.در طول اين مدت نزديك به ۲۰ هزار ميليارد تومان از سود شركت هاي بورس تحت تاثير ركود اقتصادي كاسته شده بود ،اما گزارش هاي جديد نشان مي دهد كه اين روند متوقف شده است و در آخرين گزارش هاي ارايه شده فقط سود ۹ شركت به مقدار بسيار كم با كاهش مواجه شده است.

در حال حاضر مجموع سود شركت هاي بورس ۴۱ هزارو ۲۶۳ ميليارد تومان است كه اين مقدار نسبت به ۳۰ روز پيش ۶۳ ميليارد تومان رشد نشان مي دهد.

بيشترين مقدار رشد در اين مدت مربوط به شركت هاي حاضر در گروه صنايع شيميايي بوده كه جمع پيش بيني سود اين شركت ها ۳۱ ميلياردو ۳۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است.

 جدول ارزش معاملات ۷ صنعت برتر بورس از نظر ارزش كل معاملات-ارقام به ميليارد تومان

صنعت ارزش معاملات
خودرو ۵۵۲
صنايع شيمايي ۳۸۰
استخراج نفت ۳۰۱
فلزات اساسي ۲۳۴
رايانه ۲۳۴
مخابرات ۱۵۰
بيمه ۱۳۰

برچسب ها
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *