اخبار مهمداروسازی

سود لقمان ۶ درصد رشد كرد

دارو سازي لقمان 19 ميليارد تومان سود كرد

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۵ را با سرمایه ۲۲۵ میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان در سال ۹۵، معادل ۹۷۰ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال درامد عملیاتی کسب کرد.

از درآمد این شرکت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ ۱۶۹ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های فروش، اداری و عمومی کسر و سود عملیاتی به مبلغ ۱۲۶ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال بدست آمد.

از سود عملیاتی نیز هزینه‌های مالی و مالیات کسر و با افزوده شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن سود خالص دوره به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ ۳۰۹ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده شد؛ که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۱۸۹ میلیارد و ۵۴۸ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای “دلقما” منظور شد.

برچسب ها
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *