اخبار مهمداروسازی

دارو سازي كاسپين گزارش داد

شرکت داروسازی کاسپین تامین در سال گذشته مبلغ یک هزار و 808 میلیارد و 113 میلیون ریال درآمدهای عملیاتی کسب کرد.

شرکت داروسازی کاسپین تامین صورت های مالی یکساله منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۵ را با سرمایه ۱۵۰ میلیارد ریال به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت داروسازی کاسپین تامین در سال گذشته مبلغ یک هزار و ۸۰۸ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال درآمدهای عملیاتی کسب کرد.

از درآمد عملیاتی این شرکت، بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ ۶۶۲ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های فروش، اداری و عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ ۵۹۴ میلیارد و ۶۲۴ میلیون ریال محاسبه شد.

از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر شد و با افزوده شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن سود خالص دوره به مبلغ ۳۸۹ میلیارد و ۲۴۸ میلیارد به دست آمد و بر این اساس مبلغ دو هزار و ۵۹۵ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته شد؛ که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۴ معادل ۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۴۷۵ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های “کاسپین” منظور شد.

برچسب ها
نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *