اخبار مهم

كاهش قيمت وام مسكن درفرا بورس+جدول آخرين قيمت وام مسكن

قيمت وام مسكن ديروز در فرا بورس كاهش يافت به طوري كه قيمت هر برگ اوراق تسهيلات مسكن شهريور ۹۵ با ۰.۲۵ درصد كاهش به ۸۶ هزارو ۷۸۸ تومان و قيمت هر برگ اوراق تسهيلات مسكن مرداد ۹۵ با ۰.۲۳ درصد كاهش به ۸۶ هزارو ۴۱۹ تومان رسيد.

 

آخرين تغييرات قيمت وام مسكن در فرا بورس-۲۶ مهر ماه ۱۳۹۵

نماد نام شرکت قیمت تغییر درصد
تسه۸۹۰۹ امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه۸۹ ۲۹۳۰۹۷ ۰ ۰
تسه۸۹۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه۸۹ ۴۵۹۹۹۱ ۰ ۰
تسه۸۹۱۲ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۸۹ ۵۵۸۹۰۵ ۰ ۰
تسه۹۱۰۳ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۱ ۷۹۱۳۶۴ ۰ ۰
تسه۹۱۰۴ امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه۹۱ ۷۸۶۷۱۲ ۰ ۰
تسه۹۱۰۵ امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه۹۱ ۷۱۰۱۶۳ ۰ ۰
تسه۹۱۰۶ امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه۹۱ ۷۱۷۴۱۷ ۰ ۰
تسه۹۱۰۷ امتیازتسهیلات مسکن مهرماه۹۱ ۷۴۰۶۴۷ ۰ ۰
تسه۹۱۰۸ امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه ۹۱ ۶۰۵۹۸۰ ۰ ۰
تسه۹۱۱۰ امتیازتسهیلات مسکن دی ماه ۹۱ ۶۹۱۱۴۸ ۰ ۰
تسه۹۲۰۱ امتیازتسهیلات مسکن فروردین ۹۲ ۶۱۱۷۶۷ ۰ ۰
تسه۹۲۰۷ امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه ۹۲ ۵۹۰۰۷۹ ۰ ۰
تسه۹۲۰۸ امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه ۹۲ ۵۸۸۶۴۳ ۰ ۰
تسه۹۲۰۹ امتیازتسهیلات مسکن آذر ماه ۹۲ ۶۴۱۷۹۵ ۰ ۰
تسه۹۳۰۲ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۳ ۸۳۸۲۵۲ -۸۴۲۵
تسه۹۳۰۳ امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه۹۳ ۸۳۳۶۷۲ -۱۷۸۳۲ -۲.۰۹
تسه۹۳۰۴ امتیاز تسهیلات مسکن تیرماه۹۳ ۸۳۶۳۳۵ -۱۵۶۹۱ -۱.۸۴
تسه۹۳۰۵ امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه۹۳ ۸۶۰۹۰۱ -۳۳۰۲ -۰.۳۸
تسه۹۳۰۶ امتیازتسهیلات مسکن شهریورماه۹۳ ۸۳۲۲۴۸ -۱۴۹۰۵ -۱.۷۶
تسه۹۳۰۷ امتیازتسهیلات مسکن مهرماه۹۳ ۸۵۷۲۹۰ ۱۲۰۸۴ ۱.۴۳
تسه۹۳۰۸ امتیازتسهیلات مسکن آبانماه۹۳ ۸۳۷۸۹۶ -۱۳۱۸۳ -۱.۵۵
تسه۹۳۰۹ امتیازتسهیلات مسکن آذرماه ۹۳ ۸۴۷۴۴۸ -۵۵۵۱ -۰.۶۵
تسه۹۳۱۰ امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه۹۳ ۸۴۸۵۸۶ -۱۷۷۹۰ -۲.۰۵
تسه۹۳۱۱ امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه ۹۳ ۸۵۴۲۷۹ -۱۲۹۰۰ -۱.۴۹
تسه۹۳۱۲ امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۳ ۸۴۶۶۹۲ -۱۱۱۸۲ -۱.۳
تسه۹۴۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۴ ۸۵۰۰۵۵ -۵۳۰۹ -۰.۶۲
تسه۹۴۰۲ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۴ ۸۵۲۲۵۱ -۶۹۶۳ -۰.۸۱
تسه۹۴۰۳ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۴ ۸۵۳۲۴۱ -۶۵۵۸ -۰.۷۶
تسه۹۴۰۴ امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۴ ۸۵۱۱۷۴ ۲۸۲۲ ۰.۳۳
تسه۹۴۰۵ امتیاز تسهیلات مسکن مرداد۹۴ ۸۴۹۴۶۵ -۸۳۵۶ -۰.۹۷
تسه۹۴۰۶ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور۹۴ ۸۴۸۸۴۸ -۱۵۰۲۷ -۱.۷۴
تسه۹۴۰۷ امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه ۹۴ ۸۵۰۰۷۸ -۳۷۲۴ -۰.۴۴
تسه۹۴۰۸ امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه ۹۴ ۸۵۹۲۰۰ -۸۴۶۵ -۰.۹۸
تسه۹۴۰۹ امتیازتسهیلات مسکن آذرماه ۹۴ ۸۵۸۱۰۹ -۵۶۸۱ -۰.۶۶
تسه۹۴۱۰ امتیازتسهیلات مسکن دی ماه۹۴ ۸۶۲۰۴۷ -۱۱۷۰ -۰.۱۴
تسه۹۴۱۱ امتیازتسهیلات مسکن بهمن ماه۹۴ ۸۵۸۰۳۰ -۱۰۶۶۵ -۱.۲۳
تسه۹۴۱۲ امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه۹۴ ۸۶۲۴۵۱ -۱۱۲۰۴ -۱.۲۸
تسه۹۵۰۱ امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۵ ۸۶۱۳۹۱ -۵۷۶۴ -۰.۶۶
تسه۹۵۰۲ امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۵ ۸۶۱۱۰۲ -۷۷۱۵ -۰.۸۹
تسه۹۵۰۳ امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۵ ۸۶۰۹۹۴ -۸۴۳۷ -۰.۹۷
تسه۹۵۰۴ امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه ۹۵ ۸۶۳۰۲۰ -۳۹۴۵ -۰.۴۶
تسه۹۵۰۵ امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه۹۵ ۸۶۴۱۹۶ -۱۹۸۹ -۰.۲۳
تسه۹۵۰۶ امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۵ ۸۶۷۸۸۲ -۲۲۱۴ -۰.۲۵

 

نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *