اخبار مهم

مس سرچشمه و پتروشيمي زنجان در صدر بازار پايه

در پايان مبادلات هفته قبل شركت مس سرچشمه و پتروشيمي زنجان در صدر معاملات بازار پايه به لحاظ افزايش قيمت قرار گرفتند.

به گزارش بورسك،آمار معاملات بازار پايه فرا بورس نشان ميد هد كه شركت مس سرچشمه در آخرين روز معاملات با ۱۳۶ ريال افزايش قيمت معادل ۶ درصد رشد كرده است. قيمت سهام پتروشيمي زنجان هم ۴.۸  درصد افزايش يافت  و به ۱۵۸۹ ريال رسيد.

در حال حاضر اقتصادي و خوذكفايي آزادگاه با ۲۴۰۵ ريال  و پتروشيمي گلستان با  ۱۰۳۵ ريال  بيشترين سود را در ميان اين گروه پيش بيني كرده اند.

نام قيمت تغییر درصد EPS P/E
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه ۲,۳۴۲ ۱۳۶ ۶.۱۷ ۷۸۶ ۲.۹۸
صنايع پتروشيمي زنجان ۱,۵۸۹ ۷۳ ۴.۸۲ ۱۴ ۱۱۳.۵
كارخانه هاي صنعتي آزمايش ۲,۸۲۳ ۱۱۴ ۴.۲۱ -۲۹۶ -۹.۵۴
پتروشيمي‌ اصفهان‌ ۲,۸۹۱ ۱۱۳ ۴.۰۷ -۱۷۳۲ -۱.۶۷
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير ۵,۲۰۰ ۲۰۲ ۴.۰۴ ۲۲۹ ۲۲.۷۱
بانك مهر اقتصاد ۷۰۰ ۲۲ ۳.۲۴ ۱۱۷ ۵.۹۸
كارخانه فارسيت درود ۳۶۲ ۱۱ ۳.۱۳ -۱۱۱۱ -۰.۳۳
گسترش صنايع پيام ۱,۱۹۰ ۳۴ ۲.۹۴ -۲۹۷.۵
صنعتي بهپاك ۳,۴۷۷ ۹۶ ۲.۸۴ ۴۶۴ ۷.۴۹
توليد سموم‌ علف‌ كش ۲,۲۰۰ ۵۳ ۲.۴۷
صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌ ۲,۶۲۷ ۵۴ ۲.۱ -۳۷۴ -۷.۰۲
صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌ ۲,۶۲۷ ۵۴ ۲.۱ -۳۷۴ -۷.۰۲
گازلوله‌ ۴,۰۱۸ ۶۴ ۱.۶۲ ۵۷۹ ۶.۹۴
توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو ۸۴۴ ۱۳ ۱.۵۶ -۴۵۳ -۱.۸۶
سيمان مجد خواف ۵۳۷ ۷ ۱.۳۲ -۱۶ -۳۳.۵۶
مجتمع سيمان غرب آسيا ۷۶۵ ۵ ۰.۶۶ -۳۸۲.۵
ساير اشخاص بورس كالاي ايران ۴,۳۰۵ ۲۰ ۰.۴۷
بانك قوامين ۶۶۲ ۲ ۰.۳ ۱۱۰ ۶.۰۲
شركت عمران و سازندگي قزوين ۳,۰۰۰ ۴ ۰.۱۳ ۲۸۰ ۱۰.۷۱
لوله‌وتجهيزات‌ سديد ۱,۳۵۹ ۱ ۰.۰۷ -۸۳۴۷ -۰.۱۶
س. چشم انداز توسعه شمال ۴۶۳ ۰ ۰
سرمايه گذاري جامي ۱,۰۰۰ ۰ ۰
بانك آينده ۱,۱۰۰ ۰ ۰ ۶۹ ۱۵.۹۴
پتروشيمي ممسني ۱,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سيمان باقران ۴۷۱ ۰ ۰ -۱۲ -۳۹.۲۵
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ ۶۵۵ ۰ ۰ -۹۲ -۷.۱۲
داروسازي تهران شيمي ۳۰,۰۱۰ -۰.۰۱
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران ۳,۳۶۹ -۰.۰۳
بانك شهر ۷۸۸ -۰.۲۵
اقتصادي و خودكفايي آزادگان ۱۷,۰۷۸ -۵۱ -۰.۳ ۲۴۰۵ ۷.۱
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس ۹۶۴ -۰.۴۱ -۱۰۷۱ -۰.۹
آلومتك‌ ۶۵۴ -۰.۴۶ -۱۰۲ -۶.۴۱
كف ۱,۱۷۹ -۱۱ -۰.۹۲ -۱۵۵۵ -۰.۷۶
نورد و لوله اهواز ۴۴۳ -۱.۱۲
سرمايه گذاري پارس آريان ۱,۰۱۰ -۱۲ -۱.۱۷
گسترش صنايع انرژي آذرآب ۲,۱۶۲ -۶۸ -۳.۰۵
ساير اشخاص بورس انرژي ۴,۷۹۵ -۲۱۹ -۴.۳۷
شيشه‌ قزوين‌ ۱,۴۴۶ -۷۲ -۴.۷۴ -۱۷۰ -۸.۵۱
كشتيراني آريا ۵۲۱ -۲۷ -۴.۹۳ -۱۰۱۳ -۰.۵۱
بيمه تجارت نو (۵۰% پرداخت شده) ۶۰۰ -۵۰ -۷.۶۹
پتروشيمي گلستان ۹۹۰ -۸۶ -۷.۹۹ ۱۰۳۵ ۰.۹۶

 

 

نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *