نماگر های بازار پول

نخستين شركت شبه دولتي شفاف سازي كرد

بنياد مستضعفان فهرست شركت هاي زير مجموعه اش را به سازمان بورس اعلام كرد

 

براي نخستين بار در تاريخ اقتصاد ايران،يك شركت شبه دولتي شفاف‌سازي‌كرد.بنياد مستضعفان بر اساس قانون فهرست شركت هاي خود را به سازمان بورس ارايه كرد. بنياد مستضعفان هم اكنون مالك ۱۵۰ شركت به ارزش ده ها هزار ميليارد تومان است.

به گزارش همشهري،بنياد مستضعفان به عنوان نخستين شركت شبه دولتي بر اساس اصلاحيه ماده ۶ قانون اصل ۴۴ فهرست شركت هاي زير مجموعه اش را به سازمان بورس واوراق بهادار اعلام كرد. بنياد مستضعفان همچنين در پاسخ به گزارش روزنامه همشهري درباره منتشر نشدن اطلاعات مالي- اقتصادي اين شركت  اعلام كرد:كليه اطلاعات مالي اين شركت از قبل منتشر شده و از طريق سايت اين بنياد در دسترس است.

اصلاحيه ماده ۶ قانون اصل ۴۴ تصريح مي كند اين اطلاعات بايد از طريق سامانه اطلاعات ناشران موسوم به كدال نيز منتشر شود.

تحليل گران بر اين باورند كه در حال حاضر هزاران شركت شبه دولتي به ارزش صد ها ميليارد دلار در اقتصاد ايران فعال هستند كه اطلاعاتي از عملكرد اقتصادي آنها در دست نيست.اين شركت ها با عناويني مانند موسسه ، نهاد و بنياد دسته بندي شده اند . بر اساس قانون همه آنها بايد به شركت هاي سهامي عام تبديل شوند و در قالب هلدينگ،شركت هاي مادر تخصصي يا صندوق هاي بزرگ سرمايه گذاري فعاليت كنند.

تاكنون ۶ دسته شامل:موسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي ،نهادها نظامي و انتظامي،سازمان هاي وقفي و بقاع متبركه،صندوق هاي بازنشستگي،نهاد هاي انقلاب اسلامي و موسسات خيريه در قالب بزرگ ترين هلدينگ هاي شبه دولتي شناخته شده اند.

ارزش سهام بنياد چقدر است؟

براساس اطلاعات ارايه شده از سوي بنياد مستغضفان به عنوان نخستين شركت شبه دولتي، اين هلدينگ بزرگ اقتصادي،مالي در حال حاضر مالك دست كم ۱۴۵ شركت است كه ارزش اين شركت ها به طور دقيق مشخص نيست اما حساب هاي سرانگشتي حكايت از آن دارد كه ارزش سهام اين شركت ها بيش از ده ها هزار ميليارد تومان است كه سهام برخي از آنها در بورس دادو ستد مي شود.

سود بنياد مستضعفان چقدر است؟

از سال ۱۳۸۵ تاكنون  سود عملكرد بنياد مستضعفان همواره افزايش يافته است و اين مقدار در سال ۹۳ در نهايت به ۴۴۰۰ ميليارد تومان رسيده است. روند رو به رشد سود بنياد مستعضفان در طول اين سال ها به دليل تغيير استراتژي سرمايه گذاري به سمت فعاليت هايي كه حاشيه سود بيشتري داشته اند حركت كرده است. بنياد مستضعفان در حال حاضر ۹ هزار ميليارد تومان وام بانكي دريافت كرده است كه اين موضوع هزينه هاي مالي اين هلدينگ بزرگ اقتصادي را افزايش داده است.

شركت هاي سودآور بنياد در چه صنايعي هستند؟

به دنبال وقوع ركود اقتصادي استراتژي سرمايه گذاري بنياد در سال ۹۳  تغيير كرد و اين هلدينگ بزرگ اقتصادي به سمت سرمايه گذاري در شركت هايي رفت كه حاشيه سود بالاتري نسبت به ديگر صنايع دارند. بخش هاي انرژي، صنعت و معدن و خدمات در سال هاي اخير بيشترين سهم از سرمايه گذاري هاي بنياد مستضعفان را به خود اختصاص داده اند. در حال حاضر استراتژي اصلي بنياد مستغضفان سرمايه گذاري در بخش مهندسي و نصب نيروگاه و تاسيسات و بهره برداري از نيروگاه، فولاد، خدمات بندري، واسطه گري مالي و خدمات اجتماعي است.

شركتهاي گروه گسترش ارتباطات و فناوري اطلاعات سينا، برق صبا، مادر تخصصي سياحتي و حمل و نقل پارسيان، مادر تخصصي گسترش صنايع غذائي و آشاميدني سينا و بنياد علوي بيشترين تأثير را در رشد توليد گروه بنياد در سال ۹۳ داشته اند.

مجموع فروش بنياد مستضعفان چقدر است؟

شركت هاي زير مجموعه بنياد مستضعفان در سال ۱۳۹۳ مجموعا ۱۵ هزار ميليارد تومان محصول توليد كرده اند. كه اين مقدرا نسبت به سال قبل ۳.۳ درصد رشد داشته است.مجموع فروش‌گروه بنياد در سال هاي اخير رشد قابل توجهي داشته است كه بخشي از آن ناشي از رشد مقدار توليد و فروش بوده و بخش ديگري از آن نيز به دليل رشد قيمت فروش محصولات بدست آمده است. درسال ۱۳۹۳ مجموع فروش گروه بنياد به رقم ۲۳ هزارو ۳۰۰ ميليارد تومان  رسيده كه ۴.۴ درصد از اين رشد ناشي از افزايش  مقدار فروش و ۹ درصد ناشي از رشد قيمت ها است.

حجم سرمايه گذاري هاي بنياد مستضعفان چقدر است؟

ارزش كل سرمايه گذاري گروه بنياد در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۴۰ هزار ميليارد تومان است.تعداد پروژه هاي سرمايه گذاري جاري گروه بنياد در ابتداي سال ۹۳ مشتمل بر ۱۶۶ پروژه بوده كه اين تعداد در پايان سال به ۱۷۷ پروژ رسيد.بخش زيادي از پروژه هاي در دست اجراي اين بنياد مربوط به طرح هاي ساختماني است. در حال حاضر ۸۴ پروژه مربوط به  طرح ها توسعه اي و۸۷ پروژه مربوط به صنايع ساختمان است.

باكس خبر

فهرست زير مجموعه هاي بنياد مستعضفان به سازمان بورس ارايه شد

بنياد مستضعفان در پاسخ به گزارش روز چهارشنبه هفته قبل روزنامه همشهري با عنوان فهرست شركت هاي دانه درشت دولتي منتشر شد كه در آن نام بنياد مستضعفان در زمره اين شركت ها قرار گرفته بود اعلام كرد:اطلاعات مربوط به مشخصات تمام شركت‌هاي تحت پوشش بنياد بر اساس نامه درخواستي به شماره ۳۲۱۷۵۳/۱۲۱ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار از طريق كليه شركت‌هاي تحت پوشش بنياد در اختيار سازمان بورس قرار گرفته است.

۲۳ شركت بزرگ بنياد بورسي هستند و اطلاعات آنها در سايت بورس موجود مي‌باشد. علاوه بر اين اطلاعات مربوط به صورت‌هاي مالي تمام شركت‌ها در سايت شركت‌ها نيز به طور شفاف منعكس شده است.

بنياد مستعضفان همچنين اعلام كرد: بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش براي عملكرد سال ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۸۴۹/۵ ميليارد ريال و براي عملكرد سال۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۳ معادل مبلغ ۷۳۹/۶ميليارد ريال ماليات عملكرد پرداخت كرده‌اند و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي براي عملكرد مالي خود تا پايان مالياتي صادر و پس از آن نسبت به پرداخت اقدام شود. در تمام سال‌هاي گذشته بنياد نسبت به پرداخت ماليات عملكرد و كليه ماليات‌هاي تكليفي طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كرده و فاقد هر گونه بدهي مالياتي است.

در ادامه اين توضيحات آمده است: بنياد مستضعفان و تمامي شركت‌هاي تحت پوشش بنياد از تاريخ ايجاد تاكنون هر سال توسط حساس‌برس و بازرس قانوني كه در ۱۵ساله اخير سازمان حسابرسي كل كشور بوده است مورد حسابرسي قرار گرفته و صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و واحد اصلي حسابرسي شده بنياد مستضعفان، هر ساله به دو زبان فارسي و انگليسي تنظيم و همراه با گزارش‌ حسابرسي و كليه يادداشت‌هاي توضيحي همراه صورت‌هاي مالي در سايت بنياد به نشاني WWW.IRMF.ir قرار گرفته است.بنياد مستعضفان همچنين تاكيد كرده است: صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و واحد اصلي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ در مرداد سال ۹۵ نهايي و پس از دريافت گزارش حسابرسي از سازمان حسابرسي كل كشور(حسابرس و بازرس قانوني) در شهريورماه در سايت بنياد به آدرس اعلام شده قرار مي‌گيرد.

گروه شركت مادر تعداد شركت هاي زير مجموعه
شركت هاي مادر تخصصي عمران و مسکن ایران ۸
پايا سامان پارس ۹
مالی و سرمایه گذاری سینا ۷
سیاحتی و مراکز تفریحی ۱۸
بنیاد علوی ۵
ارتباطات و فن اوري ارتباطات سينا ۳
گسترش صنایع غذایی سینا ۱۳
پايا سامان ۹
موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند ۲
هلدينگ ها گسترش كشاورزي پيوند فردوس پارس ۱۳
گسترش صنايع معدني كاوه پارس ۱۷
خدمات مهندسي و شهرسازي علوي ۸
گسترش پایا صنعت سینا ۱۴
انرژي گسترسينا ۸
صنایع برق و انرژی صبا ۶
شركت ها كشت و صنعت شهيد مطهري  
آزاد راه تهران شمال  
موسسات موسسه فرهنگي موزه هاي بنياد  
موسسه حسابرسي و بازرسي هادي بينات  
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران  
موسسه سينمائي نور تابان  

 

 

 

 

 

نمایش بیشتر
كانال تلگرام بورسك

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *