اخبار مهماوراق بدهي

بازار اوراق مشاركت شهرداري ها به ۵ هزار ميليارد تومان رسيد

 گزارش بورس:شهرداري ها ۱۵ درصد از سهم بازار اوراق مشاركت بازار سرمايه را با انتشار ۵ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت در اختيار گرفتند.

تامين مالي پروژه هاي شهري يكي از موضوعات چالش بر انگيز در يك دهه گذشته بوده است،تامين منابع مالي قطار هاي شهري،سامانه هاي حمل و نقل شهري،شهر سازي،امكانات رفاهي،ورزشي،درماني و بسياري ديگر از خدمات شهري چنان هزينه هاي سنگين و سرسام آوري دارد كه تقريبا اغلب شهرداري هاي دنيا براي تامين منابع مالي آن دچار مشكل هستند از اين جهت بازار هاي سرمايه در سراسر دنيا از طريق ارايه ابزار هاي مدرن مالي به راحتي بخش عمده منابع مورد نياز براي اجراي پروژه هاي شهري را تامين مي كنند.

انتشار اوراق مشاركت سنتي ترين روش و انتشار اوراق صكوك و مرابحه از جديد ترين ابزار هاي تامين مالي در شهر هايي است كه روز به روز بر تعداد شهروندانشان اضافه مي شود.

اين ابزار ها كه در بورس قابل خريد وفروش هستند مي توانند سرعت اجراي پروژه ها و همين طور كيفيت ساخت را تا چندين برابر افزايش دهند و از سوي ديگر زمينه به كارگيري تكنولوژي هاي مدرن تر كه از كاربري بالاتر و هزينه نصب و استهلاك بسيار كمتري برخورداند را فراهم كنند.

دلايل استقبال از ابزار مالي

در اغلب نقاط دنيا استفاده از ابزار هاي  مدرن مالي براي تامين مالي رايج و مرسوم شده است دليل استقبال از اين ابزار اين است كه  از يك سو مردم به طور مستقيم در تامين مالي پروژه هاي شهري دخيل و از سوي ديگر در سود و زيان اين پروژه ها شريك مي شوند. به اين معنا كه سود ناشي از فروش اوراق مشاركت شهري مستقيما به خريداران اين اوراق  كه مي توانند از شهروندان همان شهر باشند مي رسد و در عين حال شهروندان به اين آگاهي مي رسند  منابع مالي پروژه هاي شهري توسط خودشان تامين شده است  و بايد در حفظ و نگهداري آن كوشا باشند.

اوراق مشاركت كه ساده ترين نوع ابزار مالي رايج در دنيا است از طريق جمع آوري منابع مالي مردمي با درصد سود مشخص از سوي كارفرماها از طريق بازار هاي سرمايه منتشر مي شود. اين اوراق كه به اوراق بدهي مشهور هستند بدهي را در يك مدت زمان مشخص برعهده پيمانكاران مي گذارد كه خريدار در زمان سررسيد مي تواند آن را از طريق مراجع رسمي وصول كند. با اين روش منابع زيادي براي تجهيز پروژه هاي شهري ساماندهي مي شود.

اين موضوع با توجه  كاهش نرخ سود بانكي و افزايش اجرا خانه ها توجيه بيشتري پيدا مي كند چرا كه شهروندان به صورت فرهنگي اغلب مازاد منابع مالي شان را در اين دو بخش سرمايه گذاري مي كنند و انتشار اوراق مشاركت با سود بالاتر قادر است بخش زيادي از منابع مالي مازاد را با انگيزه دريافت سود بيشتر جذب خود كند.

شهرداري ها چقدر اوراق بدهي منتشر كرده اند

مطابق آمار هاي رسمي بورس تهران و فرا بورس حجم انتشار اوراق بدهي شامل صكوك،اسناد خزانه،اوراق مشاركت و اوراق مرابحه به ۳۵ هزار ميليارد تومان رسيده است كه از اين مقدار ۱۵ درصد معادل ۵ هزار ميليارد تومان در اختيار شهرداري ها است.

از اين مقدار اوراق منتشر شده ۲۴ هزار ميليارد تومان در فرا بورس و ۱۱ هزار ميليارد تومان در بورس منتشر شده است. با اين حال بخش عمده اوراق مشاركت شهرداري ها از طريق بورس تهران دادو ستد مي شود. مطابقه آمار ها از مجموع كل  اوراق مشاركت منتشر شده توسط شهرداري ها ۳ هزار ميليارد تومان در بورس و ۲ هزار ميليارد تومان در فرا بورس عرضه و دادو ستد مي  شود.

مطابق آمار بورس تهران و فرا بورس در حال حاضر شهرداري مشهد با انتشار ۳ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي بيشترين نفع را از حضور بازار سرمايه برده و توانسته است براي اجراي پروژه هاي شهري اش منابع زيادي را جذب كند.

ارزش كل اوراق مشاركت شهرداري تهران هم كه در حال حاضر در بورس و فرا بورس دادو ستد مي شود جمعا يك هزار ميليارد تومان است كه نسبت به اوراق مشاركت شهرداري مشهد ۵۰ درصد كمتر است با اين حال شهرداري تهران از اين نظر در رتبه دوم قرار گرفته است.

۷۱۷ شهرداري هاي شيراز و اصفهان هم به ترتيب با ۷۱۷ و ۴۵۰ ميليارد تومان اوراق بدهي در رتبه هاي سوم و چهارم قرار گرفته اند اما متاسفانه با وجود پتانسيل هاي زياد براي انتشار اوراق بدهي ساير شهرداري هاي كشور كمتر از پتانسيل بازار سرمايه براي تامين منابع مالي شان استفاده كرده اند.

چند روز پيش ناهيد خداكرمي يكي از اعضاي شوراي شهر تهران هم از مسولان بازار سرمايه خواسته بود،براي معرفي ابزار هاي مالي بازار سرمايه به  مسولان شوراي شهر قدم بردارند.

او با بيان اينكه  شوراي شهر به هر حال بايد به  دنبال منابع مالي  جديد براي توسعه فضاي شهري  و اجراي يك درآمد پايدار شهري باشد  گفته بود: فضاي مديريت شهري نيازمند نوآوري در تامين سرمايه است و اين كار ميتواندبا ورود بورس و بازار سرمايه به پروژه هاي شهرداري محقق شود.در اين زمينه  ابزار هاي

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن